ZAKŁAD ELEKTRONIKI
mgr inż. Zbigniew Piechota
95 - 015 Głowno, ul. Łowicka 24
tel.   (0-42) 7191893
------(0-42) 6866251
------0-602 874685

pulpit mikserski

Specjalność firmy: pulpity mikserskie różnych typów.
Rok założenia 1979.
Tradycja dwudziestoletnia - wciąż pod tą sama nazwą i adresem - ewenement w skali krajowej branży elektronicznej.
Seryjnie produkowanych jest kilkanaście typów mikserów od małych 4 - kanałowych do 24 - kanałowych plus ekspander dla wszelkich możliwych zastosowań. Dowolne wersje specjalne na indywidualne zamówienia.
Jakość urządzeń przede wszystkim - gwarancja 2 lata, prawie na pewno nie będzie konieczności jej wykorzystania.

pulpit mikserski       pulpit mikserski

Stosujemy rozbudowane, zgodnie z potrzebami, nowoczesne aplikacje elektroniczne i konstrukcje modułowe. Unikamy najprostszych i najtańszych rozwiązań dominujących w sprzęcie z Dalekiego Wschodu, często "jednorazowego użytku" i bez racjonalnych możliwości serwisowych.
W dokumentacji dołączonej do każdego miksera znajdują się zawsze dokładne schematy ideowe i montażowe, przy czym użytkownik ma prawo do ingerencji wewnątrz miksera, bez utraty praw gwarancyjnych. Takich udogodnień nie daje klientowi przypuszczalnie żaden inny zakład tej branży w kraju.

Powrót do indexu